38 Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego

"Sport, zdrowie wyzwala, nałóg - zniewala"
Żyjmy mądrze, zdrowo, kolorowo!


"Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu."
Wojciech Oczko

 

Regulamin

Organizatorzy

 • Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im. Józefa Nojiego w Wieleniu
 • Urząd Miejski w Wieleniu
 • Urząd Gminy w Drawsku
 • Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleniu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Drawsku
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżu Wlkp.
 • Rada Sołecka wsi Pęckowo
 • Rada Sołecka wsi Drawski Młyn
 • sponsorzy

Bieg odbywa się pod patronatem

 • Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
 • Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska
 • Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka
 • Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego
 • Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu
 • Burmistrza Wielenia
 • Burmistrza Krzyża Wlkp.
 • Wójta Gminy Drawsko
 • Związku Miast i Gmin Nadnoteckich
 • KAMEX Transport Międzynarodowy

Termin i miejsce, dystans oraz trasa biegu

 • Bieg zostanie rozegrany na dystansie 21,097 km (półmaraton) - droga o nawierzchni asfaltowej biegnąca przez gminy Drawsko - Krzyż Wlkp. - Wieleń.
 • Bieg rozpocznie się o godz. 10.00 przy obelisku ku czci Józefa Nojiego w Pęckowie w dniu 06.08.2017 r.
 • Trasa biegu: Pęckowo (miejsce urodzenia Józefa Nojiego) - Drawsko - Krzyż Wlkp. - Wieleń (meta Stadion Miejski im. Józefa Nojiego w Wieleniu, ul. Pilska).

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia elektroniczne do dnia 25 lipca 2017 r. (strona internetowa www.maratonczykpomiarczasu.pl).
 • Wpisowe w kwocie 40 zł należy uregulować na konto: Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im. Józefa Nojiego Wieleń, nr 58 8960 0003 0000 1241 2000 0010.
 • Po terminie 25 lipca 2017 r. wpisowe wynosi 50 zł i można je uregulować jedynie w dzień imprezy w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia do biegu w sekretariacie biegu (05.08.2017 r.) oraz w dniu biegu do godz. 9.00.
 • Sekretariat biegu: Stadion Miejski im. Józefa Nojiego, ul. Pilska - czynny od dnia 05.08.2017 r. od godz. 15.00 i od godz. 7.00 dnia następnego oraz na starcie biegu w Pęckowie (szkoła).
 • Wyjazd autobusu spod stadionu o godz. 8.00.
 • Limit startujących - 300 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Istnieje możliwość badań dopingowych zawodników.
 • Podany zostanie międzyczas na dystansie 10 km.
 • Trasa biegu atestowana.

Uczestnictwo

W biegu weźmie udział i zostanie sklasyfikowany każdy zawodnik, który spełni następujące warunki:

 • przedstawi zaświadczenie lekarskie lub złoży oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu długodystansowym,
 • przedstawi dowód wpłaty wpisowego,
 • ukończy 18-ty rok życia z wyjątkiem rolkarzy i maszerujących z kijkami.

Klasyfikacja

 • Prowadzona będzie klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn, jak również klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 oraz powyżej 80 lat.
 • Rolkarze - kobiet i mężczyzn w kategoriach: do 39 lat, 40-49 i 50 i starsi (ostatnie 100 m - bieżnia żużlowa).
 • Bieg rodzinny (Mistrzostwa Polski) - żona i mąż, córka lub syn (2 osoby).
 • Marsz z kijkami kobiet i mężczyzn - 10 km.
 • Mistrzostwa powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego kobiet i mężczyzn w półmaratonie (dla mieszkańców powiatu).
 • Mistrzostwa Gminy Drawsko, Mistrzostwa Gminy Krzyż Wlkp. i Mistrzostwa Gminy Wieleń w półmaratonie kobiet i mężczyzn (tylko dla mieszkańców gmin).
 • Pomiar czasu elektroniczny.

Nagrody

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca I-VI - puchary i nagrody finansowe.
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca I-VI - nagrody rzeczowe.
 • Organizatorzy przewidują nagrodę za pobicie rekordu trasy.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy oraz medale.
 • Rolkarze - 3 nagrody rzeczowe kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych.
 • Bieg rodzinny - 3 puchary.
 • Marsz z kijkami - 3 nagrody rzeczowe dla kobiet i mężczyzn.
 • Organizator według uznania może wyróżnić jedną zawodniczkę lub zawodnika.

Cel imprezy

 • Upowszechnianie kultury fizycznej.
 • Uczczenie pamięci sportowca, olimpijczyka z Berlina Józefa Nojiego, zamordowanego w bestialski sposób w obozie oświęcimskim (74. rocznica śmierci i 108. rocznica urodzin)
 • Popularyzacja biegów masowych.
 • Popularyzacja zdrowego sposobu na życie.
 • Promocja powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
 • Promocja gmin Drawsko, Krzyż Wlkp. i Wieleń.
 • Promocja Miast i Gmin Nadnoteckich.

Zakwaterowanie

Koszty zakwaterowania ponosi zawodnik. Zamówienia na nocleg w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2017 roku należy przekazać na adres: Urząd Miejski w Wieleniu, 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34 lub telefonicznie: 67 256 11 70. Nocleg bezpłatny w sali na Stadionie Miejskim im. Józefa Nojiego w Wieleniu (na materacach).

Postanowienia końcowe

 • Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu biegu.
 • Interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych należy do organizatorów i komisji sędziowskiej.
 • Dowóz zawodników na miejsce startu z Wielenia (Stadion Miejski im. Józefa Nojiego) godz. 8.00.
 • Dowóz zawodników na miejsce startu z Drawskiego Młyna godz. 9.00 (dworzec kolejowy).

Sponsorzy

Patronat medialny

Organizatorzy

 • Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im. Józefa Nojiego w Wieleniu
 • Urząd Miejski w Wieleniu
 • Urząd Gminy w Drawsku
 • Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleniu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Drawsku
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżu Wlkp.
 • Rada Sołecka wsi Pęckowo
 • Rada Sołecka wsi Drawski Młyn
 • sponsorzy

Bieg pod patronatem

 • Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
 • Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska
 • Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka
 • Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego
 • Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu
 • Burmistrza Wielenia
 • Burmistrza Krzyża Wlkp.
 • Wójta Gminy Drawsko
 • Związku Miast i Gmin Nadnoteckich
 • KAMEX Transport Międzynarodowy

 

38 Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego